LIITUMINE

KUIDAS NÄEB VÄLJA KAITSELIITLASE TEENISTUS?

Kui Sa oled uus liige, kellel kaitseväe teenistus Eesti Vabariigi kaitseväes on läbimata, siis peale liitumist läbid esmalt sõdurioskuste baaskursuse (SOK) Kaitseliidu juures. Kui Sul on varasemalt kaitseväe teenistus juba läbitud, siis saad otse liituda oma valitud malevkonnaga ning alustada meeskonnaga kokku harjutamist. Kaitseliiduga liitumise protsess on väga lihtne. Esmalt täidad ära liitumisavalduse ning esitad selle koos kehtiva perearstitõendiga vastava üksuse ülemale. Seejärel toimub vestlus ülemaga, et saada teada Sinu soove ning tugevusi, mille alusel suunatakse Sind sobivale ametikohale.

Tavaliselt toimuvad Kaitseliidus üksuste õppe ja koostöö harjutused nädavahetustel ning neis osalemine on vabatahtlik-soovituslik. Seevastu iga-aastastel suurõppustel osalemine on kohustuslik, sest just seal me harjutame suuremate üksuste koostööd lahingolukordade puhuks. Õppustel ja väljaõppeharjutustel osalemine tekitab meie jaoks olulise õlg-õla tunde, aitab välja argipäeva rutiinist, pakub võimalust harjutada uusi omandatud teadmisi, mängida läbi erinevaid lahingus tekkivaid olukordi ning lihvida vaenlasega võitlemiseoskuseid.

VALI OMA ERIALA!

PIONEER

  • Takistab vastase liikumist rajades miinivälju ja tõkkeid
  • Tagab omade üksuste liikumist demineerides vastase rajatud miinivälju ja tõkkeid
  • Rajab kaitserajatisi omade üksuste lahingvõime säilitamiseks
  • Toetab jalaväge

SIDEMEES

  • Loob juhtimispunkte ja tagab juhtimispunktide vahelise side
  • Häirib ja surub maha vastaste side
  • Tagab virgatsite abil üksuste vahelise side ka puuduliku side olukorras
  • Tagab salastatud materjalide operatiivse ja turvalise transpordi
  • Reguleerib vajadusel liiklust

Liitumiseks võta ühendust meie personalipealikuga, kelle käest saad edasised juhised:

Personalipealik Lauri Kogermann

Telefon: +372 5689 7610

E-post: lauri.kogermann@kaitseliit.ee