LIIKMEMAKS JA ANNETUSED

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest. Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot. Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks.

Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta:

1. pangaülekandega Kaitseliidu arvelduskontole SEB Pangas

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto: EE461010022002422007
BIC: EEUHEE2X

Viitenumber (Tallinna Malev): 62020100122 (viitenumbri lisamine on kohustuslik)

Selgitus:

 • inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
 • malevkonna või kompanii nimi, kuhu kuulutakse
 • aasta, mille eest makstakse

Näide: Toomas Vana, Ida malevkond, 2023

2. Läbi Kaitseliidu veebipoe

Liikmemaksu on võimalik tasuda ka läbi Kaitseliidu veebipoe:

 • Vali LIIKMEMAKSUD JA ANNETUSED
 • Vali KAITSELIIDU LIIKMEMAKS
 • Vali parameetrid alt allüksus (ida üksikkompanii) kuhu kuulud
 • Täida kohustuslikud andmeväljad ja soorita makse läbi pangalingi

Ülal toodud panga rekvisiitidele on võimalik teha ka annetusi Kaitseliidu tegevuse toetamiseks. Kui soovid, et annetus tuleks sihtotstarbeliselt Ida Malevkonnale tuleb makse selgitusele lisada Ida malevkonna kood 6TAL

Annetusi on võimalik teha ka läbi Kaitseliidu veebipoe:

 • Vali LIIKMEMAKSUD JA ANNETUSED
 • Vali TOETA KAITSELIITU
 • Vali parameetrid alt allüksus keda soovid annetusega toetada ja vali annetatav summa
 • Täida kohustuslikud andmeväljad ja soorita makse läbi pangalingi